Zanim wyślesz urządzenie zapoznaj się z informacjami poniżej. Być może pomogą Ci one rozwiązać problem samodzielnie

Moja drukarka nie drukuje prawidłowo
Wykonaj wydruk testowy (Test dysz). Jeśli linie na wydruku są przerywane, zalecane jest wykonanie czyszczenia głowicy z poziomu panelu drukarki lub sterownika. Zalecamy także używanie tylko oryginalnych materiałów eksploatacyjnych.
Skanowany obraz jest nieprawidłowy
Sprawdź szybę skanera. Może wymagać czyszczenia. Sprawdź także ustawienia skanowania, czy ustawiona jakość nie jest zbyt niska.
Nie mogę połączyć urządzenia z siecią Wi-Fi
Zalecane jest połączenie z siecią korzystając z kreatora wbudowanego w sterownik i dostępnego na płycie dostarczanej z urządzeniem.
Drukarka często gniecie papier
Sprawdź, czy w podajniku papieru nie znajdują się jakieś ciała obce. Sprawdź, czy podawany papier nie jest pognieciony.
Urządzenie nie rozpoznaje wkładu/kartridża/pojemnika z tuszem
Jeśli pojemnik nie jest marki EPSON, zalecamy jego wymianę. W przypadku, gdy pojemnik jest marki EPSON, spróbuj wyciągnąć go i włożyć ponownie korzystając z opcji wymiany tuszu w sterowniku urządzenia.
Nie mogę włączyć urządzenia. Tylko migają diody
Zapoznaj się z instrukcją użytkownika lub sprawdź na wyświetlaczu kod błędu. Skontaktuj się z nami w celu wstępnej diagnozy lub porady.

Prześlij zgłoszenie urządzenia do naprawy

Serwis gwarancyjny

Nazwa firmy

Osoba kontaktowa (wymagane)

Ulica (wymagane)

Numer budynku (wymagane)

Numer lokalu

Kod pocztowy (wymagane)

Miejscowość (wymagane)

Telefon (wymagane)

E-mail (wymagane)

Model urządzenia (wymagane)

Numer seryjny (wymagane)

Opis usterki (wymagane)

Skan dokumentu gwarancji/sprzedaży (wymagane)

Skan wydruku (Pomocny w diagnozie urządzenia, w przypadku problemów z wydrukiem)

Serwis pogwarancyjny

Nazwa firmy

Osoba kontaktowa (wymagane)

Ulica (wymagane)

Numer budynku (wymagane)

Numer lokalu

Kod pocztowy (wymagane)

Miejscowość (wymagane)

Telefon (wymagane)

E-mail (wymagane)

Model urządzenia (wymagane)

Numer seryjny (wymagane)

Opis usterki (wymagane)

Skan wydruku (Pomocny w diagnozie urządzenia, w przypadku problemów z wydrukiem)